Mkb’ers opgelet: tot 80% subsidie voor advies energiebesparing en verduurzaming

Verbruikt je bedrijf per jaar minder dan 50.000 kWh en minder dan 25.000 m3 aardgas? Dan kan de Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (hierna: SVM) je helpen om energie te besparen en te verduurzamen. Met de SVM wil de overheid energiebesparing bij mkb’ers meer op de kaart zetten.

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor mkb-ondernemingen met een jaaromzet tot 50 miljoen euro, maximaal 250 medewerkers (fte’s) en een (eigen of gehuurd) pand waarvan het energieverbruik onder de 50.000 kWh en 25.000 m3 aardgas ligt. Dit is ruim achttien keer het gemiddelde verbruik van een huishouden, dus de regeling is voor veel mkb-ondernemingen van toepassing. Dit zijn de bedrijven die niet onder de wettelijke plicht op energiebesparing vallen. Voor bedrijven met meerdere vestigingen of panden gaat het om het totale verbruik.

Doordat kleine bedrijven (per kWh of m3) relatief hoge energiekosten hebben, is energiebesparing nog aantrekkelijker dan voor grotere bedrijven. De mkb-ondernemer laat vaak besparingskansen liggen en de uitstoot blijft onnodig hoog. Toch krijgt energiebesparing bij kleinere bedrijven vaak weinig aandacht, mede doordat het ontbreekt aan de benodigde kennis, capaciteit of urgentie.

Doel van de SVM is om energiebesparing juist voor deze ondernemers gemakkelijker en aantrekkelijker te maken.

Wat wordt vergoed?

De regeling vergoedt tot tachtig procent van de advieskosten voor energiebesparing. Het totale subsidiebedrag bedraagt maximaal € 2.500 ,- per gebouw, voor de volgende onderdelen:

  • minimaal € 400,- en maximaal € 750,- voor een energieadvies
  • maximaal € 1.750,- voor ondersteuning bij de uitvoering van een of meerdere maatregelen uit dat advies. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning bij een subsidieaanvraag (ook voor de SVM zelf), financieringsadvies, het opvragen en beoordelen van offertes of ondersteuning en begeleiding bij de uitvoering van de maatregel. Eigenlijk dus precies de zaken waarvoor je als ondernemer vaak niet de mensen of expertise in huis hebt.

De energiebesparingsmaatregelen zelf worden niet vanuit de SVM vergoed. De gedachte hierachter: veel energiebesparingsmaatregelen zijn uit zichzelf al financieel aantrekkelijk genoeg. Ook bestaan er voor overige maatregelen vaak al andere subsidies. De advieskosten of werkzaamheden voor het aanvragen van deze aanverwante subsidies kun je dus wel vanuit de SVM voldoen.

Voorwaarde om de subsidie te ontvangen is dat je minimaal één ‘materiële maatregel’ uit het energieadvies binnen twee jaar daadwerkelijk uitvoert. Dit betekent dat de maatregel wel zoden aan de dijk moet zetten, maar betekent niet dat er per definitie grote investeringen nodig zijn. Een overzicht van enkele voorbeeldmaatregelen vind je op de webpagina van RvO.

Overige aandachtspunten

  • Je dient één gezamenlijke subsidieaanvraag in voor zowel het energieadvies zelf, als voor de ondersteuning bij de uitvoering van de maatregel(en). Bij de aanvraag voeg je een bewijs toe welke maatregel is of wordt uitgevoerd. Dit betekent in de praktijk dat je de aanvraag kunt indienen nadat het energieadvies is opgesteld.
  • Je kunt je aanvragen tot 30 september 2022 indienen, zolang het budget toereikend is. Het totale subsidiebedrag bedraagt €28,2 miljoen. Er kunnen dus 11.280 aanvragen van €2.500,- worden ingediend voordat het budget op is.
  • Een bedrijf met meerdere locaties kan vaker de SVM aanvragen, maximaal één aanvraag per locatie.
  • Ook energiebesparing in de mobiliteit van je bedrijf valt onder deze regeling. Het energieadvies hoeft dus niet alleen over het gebouw te gaan. Ook de uit te voeren maatregel mag uiteraard betrekking hebben op de mobiliteit van je bedrijf.

Direct naar:

Wil je persoonlijk contact met een van onze adviseurs?

Delen:

Meer berichten

Scroll naar boven